ny blogg og nettsted for bærum pikekor

de to siste månedene har gått med til:

Bærum Pikekor har fått nytt nettsted

En takknemlig oppgave kan man kanskje si —

— styret kontaktet meg i slutten av august. I forbindelse med spørreskjemaet som ble sendt ut før sommerferien, var jeg ganske tydelig på hva jeg tenkte om korets synlighet og ikke minst usynlighet på nettet og tilbød mine kunnskaper som hjelp til å utforme noe mer aktuelt, dersom det var ønskelig. Vi avtalte et møte på korøvelsen 10. september og i forkant fikk jeg tilsendt en liste med ønsker fra styret som jeg brukte i arbeidet med utformingen av det jeg skulle presentere og snakke rundt.

Fortsett å lese ny blogg og nettsted for bærum pikekor