Hagenotater

Da starter jeg med hagenotater, en type innlegg som sier noe om døgnteperatur lav og høy, nedbør og beskrivelse av gjøremål for dagen, enten det er i hagen eller i drivhuset. Tanken er å kunne se tilbake og lære noe om forholdene i løpet av sesongen.