Arrangementskomitteen KiBs 10-års jubileum

invitasjon til feiring av 10 år med nettverk

La deg inspirerer i et mangfold av kvinnelige næringsdrivende!

KiB inviterer deg til å feire 10-års jubileum

8. mars 2010
Kommunegården foajéen, Sandvika

Klokken 18.00 presis hever vi glassene og ønsker velkommen!

Potensielle nye medlemmer, prominente gjester, kvinner og menn inviteres til å mimre og mingle.

Gled deg til en kveld med takhøyde, raushet, humør og spenstige kulturelle innslag,
fingermat og ROSA champagne!

Vi åpner dørene for registrering fra kl. 17.30

Velkommen!

Meld din ankomst i dag og innen 8. mars til
aleksandra@polishconnection.no / post@kvinnenettverk.no
Påmeldingsavgift kr. 100,- betales ved inngangen.